TIPS

PRESS RELEASE: eola launches Welsh language option in time for St David’s Day

by Daniel Steele

We are thrilled to announce the launch of our customer facing booking products, entirely in Welsh, this St David's Day. 

eola offers a complete booking and management system for experience providers across the UK and abroad. Our system, which has initially been offered in English, now launches with a new customer-facing suite of booking tools fully available in Welsh. 

eola booking widget welsh language

We aim to provide equal status of Welsh on the platform by incorporating more Welsh capabilities, in line with Welsh Legislation, to make it easier for organisations to comply with the government’s Welsh language standards. 

This unique feature was added to ensure that our many Welsh partner organisations and businesses could provide equal communications for customers while booking extraordinary experiences. Going forward, we will continue adding more languages, so even more people can take part in the activities offered across the world.

Callum Hemsley, CEO and Co-Founder of eola, saidWe are truly thrilled to be able to offer our platform in Welsh for customers to use. We have many Welsh businesses we work with and are always amazed by the wealth of activities and incredible experiences Wales has to offer. Having booking tools in the nation’s own language is something we are incredibly proud of. This is a crucial step to ensuring customers everywhere can book without facing language barriers. And to be launching it on St David’s Day feels even more special.

eola booking widget welsh language

eola yn lansio opsiwn Cymraeg mewn pryd ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi

Mae eola, cwmni newydd o Lundain, wrth ei fodd i gyhoeddi lansiad ei nwyddau archebu ar gyfer cwsmeriaid, yn gyfan gwbl yn Gymraeg ar Ddydd Gŵyl Dewi. Mae eola yn cynnig system archebu a rheoli gyflawn ar gyfer darparwyr profiad ledled y DU a thramor. Yn ddiweddar, lansiodd y system, a oedd wedi'i chynnig yn Saesneg i ddechrau, gyfres newydd o offer archebu ar gyfer cwsmeriaid sydd â'r gallu i arddangos yn gyfan gwbl yn Gymraeg. 

Nod eola yw rhoi statws cyfartal i’r Gymraeg ar y llwyfan drwy ymgorffori mwy o alluoedd Cymraeg, yn unol â Deddfwriaeth Cymru, i’w gwneud yn haws i sefydliadau gydymffurfio â safonau iaith Gymraeg y Llywodraeth. 

Ychwanegwyd y nodwedd unigryw i sicrhau bod nifer o fusnesau partner eola yng Nghymru yn gallu darparu cyfathrebiadau cyfartal i gwsmeriaid tra'u bod nhw’n archebu profiadau arbennig. Wrth symud ymlaen, bydd eola yn parhau i ychwanegu mwy o ieithoedd yn y dyfodol fel y gall hyd yn oed mwy o bobl gymryd rhan yn y gweithgareddau a gynigir ar draws y byd.

Dywedodd Callum Hemsley, Prif Swyddog Gweithredol a Chyd-sylfaenydd eola,Rydym wrth ein bodd yn gallu cynnig ein platfform yn Gymraeg i gwsmeriaid ei ddefnyddio. Rydym yn gweithio gyda llawer o fusnesau o Gymru ac rydyn ni bob amser wedi ein syfrdanu gan y cyfoeth o weithgareddau a phrofiadau anhygoel sydd gan Gymru i’w cynnig. Mae cael offer archebu yn iaith y genedl ei hun yn rhywbeth yr ydym yn hynod o falch ohono. Mae hwn yn gam hollbwysig i sicrhau bod cwsmeriaid ym mhobman yn gallu archebu heb wynebu rhwystrau iaith. Ac mae ei lansio ar Ddydd Gŵyl Dewi yn teimlo hyd yn oed yn fwy arbennig.”

eola launches Welsh language option

Our mission has always been to help grow accessibility and participation for the experience and activity industry, by making it easy for businesses to manage day-to-day admin via one beautifully simple platform. If you're in need of a booking and management system, learn more about eola here.

For more tips and tricks on how to use eola or grow your business, have a look at the eola Academy.

Read more

eola techstars fundraise

eola announces £2 million fundraise success

eola co-founder and ceo callum hemsley and seedrs cco john lake

Seedrs CCO John Lake join eola board

eola GBR series 2021

eola GBR Series returns this summer

Enjoyed this?

eola helps hundreds of activity businesses across the world.


Find out more

Next article: Empowering and Celebrating Women in Sport